Speleološka istraživanja na području Rokine bezdane, 2003.

Naručitelj: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživanja su provedena prema „Programu detaljnih geoloških, hidrogeoloških i geokemijskih istraživanja te monitoringa podzemnih i površinskih voda u slivu Stajničkog i Crnačkog polja (izvorište Rokina bezdana)“ izrađenom od strane Naručitelja i to u okviru ugovora zaljkučenog između INA-industrija nafte d.d. i PMF-a. Najsloženiji dio istraživanja svakako je izvođenje trasiranja i utvrđivanje podzemnih vodnih veza između ponora u Stajničkom polju i podzemnog toka Crnačke špilje s tokom u Rokinoj bezdani (-127 m). U sklopu ovog programa provedeno je još pet zasebnih obilazaka Rokine bezdane u ciljem prikupljanja uzoraka vode za fizikalno-kemijske i bakteriološke analize uz istovremeno mjerenje protoka.

Nalazite se ovdje: Početna stranica / Aktivnosti / Projekti / Speleološka istraživanja na području Rokine bezdane, 2003.