Inventarizacija speleoloških objekata i obrada za potrebe izrade Prostornog plana „Nacionalnog parka“ Sjeverni Velebit, 2002.

Naručitelj: Županijski zavod za prostorno planiranje, razvoj i zaštitu okoliša, Ličko-senjska županija

Speleološki klub „Željezničar“ pribavio je i obradio svu raspoloživu literaturu i dokumentaciju o speleološkim objektima za Pripremne radnje za izradu Prostornog plana „Nacionalnog parka“ Sjeverni Velebit. Rezultati provedene obrade ukazali su na vrijednost podzemnih geomorfoloških pojava kao važnog segmenta tog izuzetnog područja.

Nalazite se ovdje: Početna stranica / Aktivnosti / Projekti / Inventarizacija speleoloških objekata i obrada za potrebe izrade Prostornog plana „Nacionalnog parka“ Sjeverni Velebit, 2002.