Odabrani speleološki objekti Speleološkog odsjeka Željezničar

Frkina jama

Frkina jama nalazi se na području Cerovca na jugoistočnom Velebitu, nedaleko od mjesta Mala Popina u zaštićenom području Parka prirode Velebit. Najlakši pristup objektu je od sela Otrić na Ličkoj magistralnoj cesti koja vodi od Gračaca prema Kninu. Oko 1 km južno od sela Otrić potrebno je skrenuti desno u smjeru zapada na put koji vodi kroz Malopopinsko polje do napuštenog sela Mala Popina. Makadamskim putem potrebno je nastaviti u smjeru zapada do razrušenog sela Mrkići gdje put nastavlja u smjeru juga do područja Smrdljivca. Odavde makadamska cesta (šumska vlaka) nastavlja u smjeru jugozapada strmo se uzdižući prema selu Marčetići i područja Paripovac sa kotom 865 m/nmv. Otvor jame, dimenzija oko 4x8 metara, nalazi se na visini od 848 m/nmv u vrtači (20x35m) oko 30 metara sjeverno od makadamskog šumskog puta za izvlačenje drva. Vremenski gledano, ulaz je na otprilike 30 min. hoda od područja Smrdljivca.

Ulazna vertikala duboka je 83 metra i jednostavnog je tipa. Na 18 metara od prvog dna, odnosno ulazne vertikale, je suženje kroz dio zarušenih glonđi kroz koje nije potrebno nikakvo provlačenje. Prvo dno je širi meandar (2-5 m) koji se proteže u smjeru JZ 25 metara. Daljnje napredovanje je moguće kroz okno koje se nalazi 6 metara iznad dna ulazne vertikale. Iza okna jama se nastavlja u vertikalnim skokovima uz manje police do dubine od 215 metara. Nastavak jame iza okna je zasigan i prema dnu se sve više sužava (prostori iza okna znatno su manji od onih u ulaznoj vertikali). Jama završava zasiganim uskim dnom; horizontalnih prostora nema, kao ni značajnije perspektive za daljnje istraživanje. Zaključak istraživanja je da jama gotovo sigurno ne ide dalje.

Opširnije...

Izvor Zagorske Mrežnice

Izvor Zagorske Mrežnice smješten je u selu Desmerice, udaljen od grada Ogulina 7,59 km zračne linije. Voda iz izvora skuplja se u umjetno akumulacijsko jezero Sabljaci, a iz jezera Sabljaci tunelom se odvodi do jezera Bukovnik i dalje do hidroelektrane Gojak. Jezero Sabljaci je kao akumulacijsko jezero nastalo početkom šezdesetih godina pregradnjom riječnog toka rijeke Zagorske Mrežnice i odvodnjom njene vode tunelom do hidroelektrane Gojak, sjeverno od Ogulina. U proteklih desetak godina u organizaciji Speleološkog odsjeka Hrvatskog planinarskog društva "Željezničar" i Hrvatskog biospeleološkog društva i Speleološkog kuba Samobor, intenzivno se istraživalo nekoliko potopljenih speleoloških objekata na zapadnoj obali akumulacijskog jezera Sabljaci kraj Ogulina i to: izvor Zagorske Mrežnice, izvor Rupečice, ponor Rupečice, spilja Zagorska peć i jama Klisura. 

1.jpg

Opširnije...

Vranovinski ponor

Vranovinski ponor nalazi se u Ličkom polju, 16km zapadno od Perušića u blizini sela Vranovine na 570 metara nadmorske visine. Ponor je nastao na kontaktu vapnenačkih breča s nepropusnim gornjopleistocenskim naslagama. Vapnenačke breče eocenske starosti heterogenog sastava transgresivno leže na naslagama jurske starosti dok su mlađe kvartarne naslage razvijene na proluvijalnom i diluvijalnom facijesu. Nepropusna podloga omogućila je veći broj površinskih tokova, a jedan od takvih bujičnih potoka povremeno ponire na rubu polja u Vranovinski ponor. Objekt je horizontalan, morfološki razgranat, tektonsko-erozijske geneze, a dimenzijama od oko 300 metara spada u srednje velike speleološke objekte.

Galerija fotografija s istraživanja 6. i 7. svibnja 2011.

Galerija fotografija s istraživanja 3. i 4. lipnja 2011.

Opširnije...

Jama naglavačke, 02.-03. travnja 2010.

Jama naglavačke istraživana je 1990. godine, duboka je -101 m, a nacrt su izradili Damir Lacković i Ana Bakšić tada Sutlović. Po karti jama se nalazi na području Velike Kapele  kod Jasenka u šumi  SI od Jasenačke kose u području zvanom Pogledala.

2006. godine Martina Borovec, Marin Lukas i ja odlučili smo ponoviti nacrt i pogledati da li u jami ima perspektiva za daljnje napredovanje. Tom prilikom na dnu jame uočili smo suženje koje je bilo potrebno proširiti „klesanjem“ na mjestu od kojeg kamen pada 10-tak metara u dvoranu s vodom. Potrebno je bilo ponovo doći s opremom za proširivanje.

Opširnije...