Speleološka škola

     Iza nas je mnogo generacija vrhunski

     obučenih speleologa-pripravnika.

Surađujte s nama!

   Imamo veliko iskustvo u radu na

   projektima vezanim uz speleologiju.

Speleolog

   Speleolog je naš časopis koji

   izdajemo kontinuirano od 1953. god.

Poziv na svečanu godišnju skupštinu

Sve članove, prijatelje (i one četveronožne), simpatizere, prolaznike namjernike, rivale i zainteresirane ovim putem pozivamo na svečanu godišnju skupštinu SO HPD "Željezničara",

na kojoj ćemo prigodno obilježiti 70-tu godišnjicu djelovanja!

Skupština će se održati 13.02.2020. s početkom u 20:30 sati u prostorijama HPD "Željezničar".

 

Osim velike 70-te godišnjice, ova skupština je još jedna prilika za slaviti speleologiju, koja kao i naš Odsjek, prelazi granice jednog ljudskog života!

 

U nadi da ćemo se okupiti u što većem broju!