Speleološka škola

     Iza nas je mnogo generacija vrhunski

     obučenih speleologa-pripravnika.

Surađujte s nama!

   Imamo veliko iskustvo u radu na

   projektima vezanim uz speleologiju.

Speleolog

   Speleolog je naš časopis koji

   izdajemo kontinuirano od 1953. god.

Prezentacija o programu SPARC

U ponedjeljak, 27.2.2016. s početkom u 20:00h, u prostorijama Odsjeka održati će se prezentacija pod nazivom "Nove prilike i mogućnosti razvoja speleologije: Program SPARC i projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem", autora Stipe Tutiša i Vesne Vrge Perović.

Program SPARC (Speleološki park Crnopac) pokrenut je kao inicijativa SO HPD Željezničar iz Zagreba u zimu 2009./2010. godine. Od tada je speleološka inicijativa prerasla u program koji je postao sastavni dio razvojnog strateškog okvira Zadarske županije i JU PP Velebit.

Područje obuhvata programa sastoji se od svoga žarišta, masiva Crnopac i kontaktnih zona šireg područja jugoistočnog Velebita. Na spomenutom području prepoznati su razvojni potencijali, prilike i mogućnosti u održivom razvoju gospodarstva zasnovanog na bogatstvu prirodne i kulturne baštine, posebice krškog podzemlja.

Radi sveobuhvatnosti i kompleksnosti programa SPARC, odabran je projektni pristup kroz sufinanciranje putem EU fondova pojedinih projekata čijom realizacijom se ispunjava opći cilj Programa. Jedna od referentnih točaka koja je prepoznata od strane speleologa a koju je bilo moguće uobličiti u održivi projekt je geomorfološki spomenik prirode Cerovačke špilje, najveće turistički uređene špilje u Hrvatskoj. Krajem 2015. započela je izrada projektno-tehničke dokumentacije unapređenja Cerovačkih špilja i kontaktnog područja financirane od strane FZOEU. U procesu pripreme i izrade dokumentacije sudjelovalo je niz institucija i pojedinaca, arhitekata, projektanata, konzultanata dok su posebni obol dale speleološke organizacije, odnosno speleolozi stručnjaci i znanstvenici iz Hrvatske te Slovenije i Italije, predvođeni SK Željezničar i Zagrebačkim speleološkim savezom. Rezultat uloženih napora dijelom se ogleda u izradi sveobuhvatne stručne dokumentacije te u prijavi infrastrukturnog EU projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem“ u sklopu „Operativnog programa Konkurentnog i kohezija 2014.-2020.“ i poziva na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“. Nositelj projekta je JU PP Velebit, dok su partneri Zadarska županija, Natura Iadera i Zagrebački speleološki savez.  Speleolozi će imati ključnu ulogu u pripremi, koordiniranju i provedbi programskog dijela Projekta u sklopu kojeg se predviđa uspostava Centra izvrsnosti Cerovačke špilje kao i Regionalnog speleološkog referentnog centra (RSRC). Stoga je namjera informirati i senzibilizirati članove Željezničara putem ove prezentacije, dati im osnovne informacije o projektu i predstaviti planirane aktivnosti. Ovo je samo prva u nizu prezentacija Saveza, tako da se u narednom periodu planiraju provesti prezentacije za sve članice Zagrebačkog speleološkog saveza ali i širu speleološku zajednicu o prilikama i mogućnostima razvoja speleologije u Hrvatskoj i regiji na temelju EU sufinanciranja.